به مجموعه پارس تکمیل
خوش آمدید

کیفیت و طراحی زیبا
راز ماندگاری ماست

ملحفه

شامل انواع ملحفه های دیجیتال(بزرگسال - کودک و نوجوان)، روتاری و راکتیو میباشد.

مشاهده محصولات

طرح پرده ای

با استفاده از دستگاه چاپ روتاری به صورت پیوسته و با رنگهای پیگمنت یا دیسپرس چاپ میشود.

مشاهده محصولات

آخرین مقالاتهمه مقالات