ملحفه چاپ راکتیو طرح I 977

کیفیت چاپ بی نظیر- ثبات شستشوی عالی- رنگ نامحدود- صددرصدپنبه

چاپ ملحفه راکتیو: این نوع چاپ با استفاده از دستگاه چاپ دیجیتال بصورت پیوسته با جوهر راکتیو چاپ می شود.