ملحفه چاپ راکتیو طرح J 750

کیفیت چاپ بی نظیر- ثبات شستشوی عالی- رنگ نامحدود- صددرصدپنبه

ملحفه چاپ راکتیو: این نوع چاپ با استفاده از دستگاه چاپ دیجیتال بصورت پیوسته با جوهر راکتیو چاپ می شود.